Bezpieczna instalacja elektryczna.

Bezpieczna instalacja elektryczna to podstawa funkcjonalności każdego domu, mieszkania czy też firmy. Szczególnie w przypadku firm i ich obiektów magazynowych czy też produkcyjnych, bezpieczeństwo odgrywać będzie istotną rolę. Podlega też odpowiednim regulacjom prawnym. Trzeba będzie więc przygotować się na odpowiednie wykonanie instalacji, co oczywiście pociągać będzie za sobą pewne koszty. Niemniej jednak, bezpieczna instalacja elektryczna jest w tym przypadku gwarancją bezpiecznych warunków pracy, które każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom.

Czego wymaga bezpieczna instalacja elektryczna?

Przede wszystkim, musi ona być prawidłowo wykonana. W zgodzie z obowiązującymi aktualnie przepisami i standardami. Co więcej, powinna być wykonana przez odpowiednio wykształconego elektryka, posiadającego aktualne uprawnienia SEP. W przeciwnym bowiem razie, może ona nie zostać odebrana, a tym samym dopuszczona do użytku. Poza tym, bezpieczna instalacja elektryczna w zakładach produkcyjnych czy też na obiektach magazynowych, powinna posiadać odpowiednie zabezpieczenia. Oczywiście, bezpieczniki na każdym obwodzie to podstawa. Tutaj jednak, trzeba także uwzględnić wyłączniki różnicowo-prądowe, które odłączą dopływ prądu do danego obwodu, kiedy dojdzie na przykład do porażenia prądem człowieka. Tego typu wyłączniki, stale monitorują prąd wchodzący do instalacji oraz wychodzący. W przypadku kiedy człowiek dotknie przewodów, prąd wychodzący z obwodu będzie mniejszy, co spowoduje odłączenie zasilania od obwodu.

Można więc powiedzieć, iż bezpieczna instalacja elektryczna, powinna przede wszystkim być wyposażona w odpowiednie, nowoczesne systemy zabezpieczeń, które zapewnią bezpieczne warunki eksploatacji elektryczności.

Montaż instalacji elektrycznej.

W każdym nowym obiekcie, trzeba będzie wykonać niezbędne instalacje elektryczne. W tym przypadku, musimy bezwzględnie zatrudnić firmę elektryczną, aby instalacja została odebrana przez nadzór budowlany. Samodzielne wykonywanie tego typu instalacji przemysłowych nie jest możliwe. Jedynym przypadkiem, w którym będzie to możliwe jest sytuacja, kiedy posiadamy stosowne uprawnienia SEP. W każdym innym przypadku, nie mamy prawa przeprowadzać tego typu prac.

Poza tym, jakiekolwiek awarie, usterki czy też uszkodzenia instalacji, powinny być usuwane także przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia. Jakiekolwiek samodzielne usuwanie usterek może ściągnąć na nas poważne problemy w przypadku gdyby doszło do wypadku i porażenia prądem człowieka.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż bezpieczna instalacja elektryczna, szczególnie przemysłowa, musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami, według prawidłowo wykonanego projektu, przez elektryka z uprawnieniami SEP. Dlatego też, należy starannie wybrać firmę elektryczną do obsługi obiektów magazynowych, czy też produkcyjnych. W przeciwnym razie, możemy narazić się na poważne problemy .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *