Technologie pompowania cieczy w różnych przypadkach.

Pompowanie różnych mediów, czy to w pełni czystych czy też zanieczyszczonych, będzie mieć różnorodne rozwiązania technologiczne. Każde z nich w zasadzie będzie sprawdzać się w różnych okolicznościach, toteż trudno będzie jednoznacznie stwierdzić, czy dana technologia będzie lepszą lub też gorszą. Każda z nich jest inna i każda sprawdza się w innym przypadku. Dlatego też, warto tutaj przyjrzeć się na przykład kwestii pompowania ścieków przy zastosowaniu odpowiednich pomp zatapialnych, i porównać sobie tego typu technologię z pompowanie wody czystej, w procesie odwadniania igłofiltrami.

Pompowanie mediów zanieczyszczonych.

W przypadku pompowania medium zanieczyszczonego, czyli na przykład ścieków, zastosowanie znajdują pompy zatapialne wyposażone w odpowiednie technologie, umożliwiające przepuszczaniu przez pompę ciał stałych. Na rynku znajdziemy także pompy z agitatorem, czyli elementem konstrukcyjnym pompy, który zapewnia mieszanie cieczy przed jej wlotem do pompy, co pozwala z łatwością wypompowywać także cząstki stałe znajdujące się w cieczy, czy też zalegające na dnie. Jest to rozwiązaniem idealnym w przypadku pompowania wody ściekowej, w której z biegiem czasu na dnie zbiorników zalega osad ściekowy. W przypadku zastosowania zwykłej pompy, osad ten nie byłby wypompowany. Dlatego też pompy zatapialne do zastosowań przy pompowaniu ścieków, najczęściej będą wyposażane we wspomniany agitator, który ułatwia prawidłowe wypompowywanie całości medium wraz z zalegającym na dnie osadem.

Odwadnianie igłofiltrami.

Zupełnie odrębną technologią będzie odwadnianie przy zastosowaniu igłofiltrów. Jest to technologia stosowana przede wszystkim do osuszania terenów podmokłych, czy też czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej na czas realizacji robót ziemnych w terenie podmokłym. Skuteczne odwodnienie igłofiltrami będzie w dużej mierze uzależnione od prawidłowego montażu systemu igłofiltrowego i od prawidłowego doboru poszczególnych jego podzespołów. Tutaj możemy jednak powiedzieć, iż w przypadku skutecznego przygotowania wszystkich działań, z całą pewnością prace będą przeprowadzenie skutecznie, a teren podmokły zostanie prawidłowo osuszony na czas realizacji prac ziemnych. Możemy więc powiedzieć, iż w tego typu zastosowaniach, instalacje igłofiltrowe nie mają sobie równych. Pozwalają na skuteczną realizację robót ziemnych w terenie podmokłym, bądź też w terenie o wysokim poziomie wody gruntowej, czego nie będą w stanie zapewnić nam jakiekolwiek inne rozwiązania technologiczne.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc ujmując, mamy tutaj zestawione dwie różnorodne technologie, przy czym jedna z nich zapewnia możliwość pompowania medium zanieczyszczonego ciałami stałymi, druga zaś zapewnia odsysanie wody z gruntu, bez zasysania ciał stałych. Każda z tych technologii znajduje nieco odmienne zastosowanie, toteż będą w różnym stopniu popularne w poszczególnych branżach. Na przykład w budownictwie, gospodarce ściekowej, w branży wydobywczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *