Gdzie i dlaczego badana jest ropa naftowa?

destylacja ropy naftowej

Ropa naftowa oraz szereg związanych z nią produktów ropopochodnych wywarły przemożny wpływ na funkcjonowanie niemalże każdego sektora współczesnej gospodarki. Nie byłoby to możliwe bez ciągłych analiz chemicznych oraz badań, których celem jest nadzorowanie zarówno jakości, jak i bezpieczeństwo tego surowca.

Aktualnie zadaniem tym zajmują się odpowiednio wyspecjalizowane laboratoria analiz chemicznych specjalizujące się w badaniach nad ropą I produktami ropopochodnymi. Co warto wiedzieć na ten temat?

Laboratorium chemiczne

Zakresy przeprowadzonych analiz i badań jest mocno zróżnicowany w zależności od specyfiki pracy laboratorium chemicznego. Inne parametry będą w centrum zainteresowania laboratorium działającego przy rafinerii, bazie paliwowej czy też przy terminalu niż w laboratorium zajmującym się analizą i badaniem przy uczelni lub jednostce badawczo-rozwojowej.

Niemniej jednak tym co łączy wszystkie spośród tych laboratoriów to wykonywanie podstawowych działań takich jak destylacja ropy naftowej, czy też recykling rozpuszczalników. Przykładowe inne analizy i badania, do których niezbędna jest odpowiednia aparatura chemiczna, przeprowadzane w tego typu punktach to m.in.

– kontrolowanie ilości wody lub benzenu w paliwie,
– sprawdzanie związków metaloorganicznych,
– określenie lepkości kinematycznej,
– sprawdzanie tekstury i konsystencji polimerów itp.

Certyfikowane materiały odniesienia

Mówiąc o pracy laboratoriów chemicznych specjalizujących się w badaniu ropy oraz produktów ropopochodnych warto również wspomnieć o certyfikowanych materiałach odniesienia.

Wykorzystywanie przez poszczególne laboratoria jednolitych materiałów odniesienia pozwala na uzyskanie pełnej spójności metrologicznej niezależnie od tego, czy laboratorium działa przy bazie paliwowej, czy też w ramach instytutu, czy też jednostki badawczo-rozwojowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *