Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to bardzo istotny temat dla wszystkich rolników. W szczególności zaś dla tych, którzy spełniają przesłanki ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Określa ona bardzo precyzyjnie, którzy z rolników podlegać będą pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, a dla których wykupienie poszczególnych polis będzie w pełni dobrowolne. Warto więc przyjrzeć się tym kwestia, szczególnie w przypadku, kiedy już prowadzimy, bądź też zamierzamy zabrać się za prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Czy obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze dotyczy każdego rolnika?

Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą, obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze, dotyczy tylko pewnych grup rolników. Powinni oni spełnić przesłanki zawarte w przywołanej ustawie, które mówią, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze musza wykupić rolnicy, którzy:

  • Posiadają gospodarstwo rolne, o łącznej powierzchni areałów rolnych powyżej jednego hektara
  • Są osobami fizycznymi i przynajmniej w części odprowadzają podatek rolny.

W pozostałych przypadkach, a więc przede wszystkim gospodarstw mniejszych, będziemy więc mówić jedynie o ubezpieczeniach w pełni dobrowolnych. W przypadku zaś drugiej przesłanki, możemy mieć do czynienia z gospodarstwami prowadzonymi na zasadzie odrębnych przepisów, które także będą określać zakres i rodzaj obowiązkowych ubezpieczeń.

Jakie ubezpieczenia są obowiązkowe?

W podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej, mamy do czynienia z dwa typami ubezpieczeń obowiązkowych, a są to:

  • Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego – zapewniające ochronę od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Jeśli w trakcie prowadzenia prac rolnych dojdzie do zdarzenia w wyniku którego szkodę poniosą osoby trzecie, trzeba będzie wypłacić im odpowiednie zadośćuczynienie. W takich sytuacjach, ubezpieczenie OC, zapewnia przerzucenie tego obowiązku na ubezpieczalnię.
  • ubezpieczenie budynków rolniczych – gwarantujące wypłaty odszkodowań w przypadku sytuacji, w których w wyniku różnych zdarzeń losowych dochodzi do poważnych strat w zabudowaniach gospodarczych. Chodzi tutaj o sytuacje takie, jak gradobicia, burze, huragany, ulewy, powodzie, pożary, uderzenie pioruna, czy też nawet upadek statku powietrznego.

Dodatkowo, w przypadku korzystania z dopłat bezpośrednich, koniecznością będzie wykupienie ubezpieczenie przynajmniej 50% upraw rolnych. Ostatecznie, wszystkie pojazdy, nie będące pojazdami rolniczymi w myśl prawa, trzeba także ubezpieczyć wykupując ubezpieczenie OC.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to przede wszystkim podstawowe zabezpieczenie rolnika przed ewentualnymi stratami finansowymi w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Warto więc tego typu ubezpieczenie wykupić, nawet w przypadku, kiedy nie podlegamy pod przytoczoną we wstępie ustawę. Zawsze warto być ubezpieczonym niż potem szukać na szybko rozwiązań, które mogłyby uratować gospodarstwo przed bankructwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *